Effektiviseringsfordele på hoteller


• Effektiv vagtplanlægning

EasyPlan Hotel er et fleksibelt og dynamisk system, som automatisk lægger vagtplaner for medarbejderne. Det gælder både medarbejdere i reception, rengøringspersonale samt køkken- og restaurationspersonale. Når kravene til bemanding er opstillet, så er der efterfølgende minimalt vedligehold og vagtplanerne lægges med et par simple klik.

• Medarbejderindflydelse på vagtplan

Med EasyPlan Hotel får du et effektivt værktøj til at imødekomme dine medarbejderes ønsker til vagtplanlægningen og samtidig sikre den nødvendige bemanding. Medarbejdernes ønsker oprettes og ajourføres let, og vagtplanlæggeren har altid overblik over hvem der ønsker hvad.

• Fleksibel vagtplanlægning som opfylder virksomhedens behov

Med EasyPlan Hotel styrer du nemt de forskellige bemandingsbehov der er i hotellets forskellige afdelinger.
I hotelbranchen varierer mandskabsbehovet ofte over tid. Brug EasyPlan Hotel til nemt at tilpasse bemandingen efter aktuelle behov.

• Overblik over bemandingen

Med EasyPlan Hotel har du altid overblik over hvem der skal arbejde hvornår. Du får hjælp til at finde løsninger ved akut mandefald i forbindelse med f.eks. sygdom. EasyPlan Hotel giver det fulde overblik over konsekvenser ved f.eks. ferietildeling, orlov eller fratrædelser. Endvidere kan du nemt se om der findes tilstrækkelige personaleressourcer i spidsbelastningsperioder.

• Spar tid

EasyPlan Hotel vil hjælpe din virksomhed til at spare tid på vagtplanlægning.
Flere af vores kunder har oplevet besparelser på op til 75 % når systemet er implementeret.

• IT

EasyPlan Hotel er et selvstændigt system, der installeres på en halv dag og derefter ikke kræver væsentlig support. Det er muligt at integrere systemet med fx lønsystemer.