Spar 15- 20 timer om måneden på vagtplanen, og få mere tilfredse medarbejdere!

Hvis din arbejdsplads ligner de døgninstitutioner, vi kender til, så bruger I meget tid på at lave vagtplaner. Alligevel er der nogle gange fejl i vagtplanen. Måske endda ofte.
Måske har du oplevet, at medarbejderne har været utilfredse? Måske har visse medarbejdere ligefrem sagt op pga. dårlige vagtplaner?!

Vores erfaring viser, at døgninstitutioner nemt bruger 25 timer om måneden på vagtplanlægning. Denne tid kan reduceres til 5-10 timer med vores løsning. Samtidig kan du gøre dig uafhængig af medarbejdere, som i dag har ansvaret for vagtplanlægning. Som sidegevinst får dine medarbejdere en god vagtplan, så medarbejdertilfredsheden øges også, hvilket giver mindre fravær og udskiftning i medarbejdergruppen.

Når de grundlæggende oplysninger er lagt i systemet, skal der bruges minimale ressourcer på at vedligeholde informationerne og du kan lave dine vagtplaner med et klik på en knap. Løsningen tager hensyn til overenskomster, arbejdstidsregler, medarbejdernes ønsker om fridage og arbejdstider mv.

Samtidig holdes regnskab med arbejdstimer, ferier, afspadsering, omsorgsdage, sygdom osv. Samtidigt er der mulighed for integration til jeres lønsystem, så medarbejdernes timer nemt bliver lagt direkte i lønsystemet.Programmet er testet til døgninstitutionsområdet. Der ydes altid en effektiv support.

Ring til EasyFlex på tlf. 70 20 49 69 for mere information.